Dr Igor Jeremić

Biografija

rođen 4. XI 1973. godine u Smederevu

- radi u Ginokološko-akušerskoj ordinaciji Jeremić - Evropski edukativni centar Ellman radiotalasne hirurgije
ordinacijajeremic.com

- radi u Poliklinici Jeremić u Smederevu, u vlasništvu bračnog para Jeremić,
poliklinikajeremic.com

- stručni konsultant u GA ordinaciji Natal u Podgorici

- zvanje: Specijalista ginekologije i akušerstva, licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju (oblast ginekologije i dermatohirurgije). Specijalista radiotalasne dermatohirurgije.

- izbor u sadašnje zvanje:
28.9.2006. postao specijalista ginekologije i akušerstva.
Maj 2010., imenovan za edukatora radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju od strane Ellman co. stručni med. tim Njujork

- godina radnog iskustva: 14

- uža naučna oblast: Primena radiotalasne hirurgije u ginekologiji, dematohirurgiji i dermatoestetici

- akademske specijalističke studije: upisan 2001-2002., specijalizirao 28.09.2006., Ginekologija i akušerstvo

- uža specijalnost: licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju (oblast dermatohirurgija i ginekologija), 2010, Dermatohirurgija, Pariz 2008.

- specijalizacija: Specijalista ginekologije i akušerstva, 28.09.2006.

- fakultet: Medicinski fakultet, 1992-93 do 1999.

- ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 12

- usavršavanja:
Škola dermatohirurgije EADV PARIZ 2007 godine. Rad sa stručnim timom lekara i inžinjera u Ellman stručnom timu u Njujorku.

- drugi relevantni podaci:
2005. dobija zvanje licenciranog edukatora ELLMAN Co. radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatoestetike i dermatohirurgije za Balkan.
2010. dobija zvanje licenciranog edukatora radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatohirurgije i dermatoestetike za Evropu, Rusiju i Tursku. Dobio pravo da potpisuje zvanične međunarodne sertifikate lekarima sa pomenute teritorije.