Grlić materice - prekanceroze (CIN I,II,III)

Uzročnik – Način prenošenja – Starost pacijentkinje

Danas slobodno možemo reći da je karcinom grlića materice polno prenosiva bolest čiji je glavni uzročnik HPV infekcija. Ona je nesumnjivo glavni, ali ne i jedini faktor. Neophodno je postojanje i određenog dopunskog kofaktora (hronična infekcija) koji treba da omoguće prodor HPV virusa u grlić materice.

Infekcija HPV (humani papiloma virus) danas predstavlja pravu epidemiju modernog doba. Genitoanalnu regiju inficira oko 70 tipova HP virusa. Ovi tipovi se, u zavisnosti od kliničkih manifestacija koje izazivaju, dele u tri grupe: niskorizični, srednje rizični i visokorizični. Najčešći niskorizični tipovi koji inficiraju genitoanalnu regiju su 6 i 11. Ova dva tipa HP virusa su odgovorni za nastanak polnih bradavica - kondiloma. Najčešći visokorizični tipovi su 16 i 18 i oni su odgovrni za nastanak prekanceroza na grliću materice (CIN I, II, III), ali i prekanceroza na sluzokoži vagine, malih usana i analnoj sluzokoži. Srednje rizični tipovi HP virusa su takođe odgovorni za nastanak prekanceroza na grliću materice. Naravno da su pomenuti tipovi odgovorni i za nastanak samog karcinoma genitoanalne regije. Ono što je od izuzetne važnosti je podatak da u oko 70% slučajeva dolazi do mešane HPV infekcije (niskorizični, srednje i visokorizični) tako da se u dijagnostici nikako ne sme zanemariti bilo koja klinička manifestacija HPV infekcije.

Prema tome jednako je važno dijagnostikovati i kondilome i promene na grliću materice.

Jedan seksualni odnos: 65% verovatnoća HPV, u 70% mešana (svi tipovi HPV). Drugi seksualni odnos: 100% HPV infekcija - problem. 70% verovatnoće da pored kondiloma mlada devojka ima i infekciju grlića materice nekim od tipova HPV (srednje i visokorizičnim) što će u narednom periodu dovesti do promene na grliću materice koja, ako se ne leči, preko prekanceroza napreduje ka grliću materice.

ZAKLJUČAK: Karcinom grlića meterice je seksualno prenosiva bolest, koja svoj začetak može imati i u najranijoj mladosti. Incidenca i starost zaraženih je sve niža tako da se HPV infekcija i njene manifestacije mogu sresti već sa 16 godina - kondilomi, a da se sa 19 godina mogu dijagnostikovati promene na grliću materice tipa (CIN II, CIN III).

Opasnost od HPV infekcije i starost - tačnije mladost pacijnetkinje dodatno nam nameće dijagnostičko terapijsku odgovornost.